pl de en ru
Producent sprzęgieł i hamulców sterowanych
SILNIK TRÓJFAZOWY SF90S-4-B3zobacz więcej

SILNIK TRÓJFAZOWY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
DO ZASTOSOWANIA W UKŁADACH NAPĘDOWYCH

 

 

 

Moc                                                                             1.1 kW
Prędkosć  obrotowa                                                   1400 obr/min
Napięcie  znamionowe/ częstotliwosć zasilania      230/400V  50Hz
Moment znamionowy                                                 7,5 Nm
Stopień ochrony IP                                                     54
Obudowa                                                                     aluminiowa
Srednica wałka                                                           24 mm
Praca ciągła                                                                S1
Klasa izolacji                                                               F
Rok produkcji                                                             2011
Układ połączeń                                                           trójkąt/gwiazda
Masa własna                                                               12kg
Kolor malowania RAL                                                 5015

 

Silnik na łapach aluminiowych, zintegrowanych z korpusem.

 

PRODUCENT GWARANTUJE PRAWIDŁOWĄ PRACĘ WYROBU W CIĄGU 12 MIESIĘCY EKSPLOATACJI, JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ 18 MIESIĘCY OD DATY SPRZEDAZY.

 

 

Cena: 473 zł
SILNIK TRÓJFAZOWY SKF90S-4-B5zobacz więcej

SILNIK TRÓJFAZOWY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
DO ZASTOSOWANIA W UKŁADACH NAPĘDOWYCH

 

 

 

Moc                                                                                1.1
Predkosc obrotowa                                                       1400 obr/min
Napięcie znamionowe/ częstotliwosć zasilania          230/400V  50Hz
Moment znamionowy                                                   7,5Nm
Stopień ochrony IP                                                       54
Obudowa                                                                       aluminiowa
Srednica wałka                                                              24 mm
Praca ciągła                                                                   S1
Klasa izolacji                                                                  F
Rok produkcji                                                                2011
Układ połączeń                                                              trójkąt/ gwiazda
Masa własna                                                                  12 kg
Kolor malowania RAL                                                    5015        

   

SILNIK KOŁNIERZOWY, KOŁNIERZ ALUMINIOWY B5

 

PRODUCENT GWARANTUJE PRAWIDŁOWĄ PRACĘ WYROBU W CIĄGU 12 MIESIĘCY EKSPLOATACJI, JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ 18 MIESIECY OD DATY SPRZEDAŻY.      

  

Cena: 480 zł
SILNIK JEDNOFAZOWY SMMKF63-4A-B14zobacz więcej

SILNIK JEDNOFAZOWY
Z PODWYŻSZONYM MOMENTEM OBROTOWYM
OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
DO ZASTOSOWANIA W UKŁADACH NAPĘDOWYCH

 

 

Moc                                                                            0.09 kW
Predkosć obrotowa                                                  1400 obr/min
Napiecie znamionowe/ czestotliwosć zasilania     230V 50 Hz
Moment znamionowy                                               0,84 Nm
Stopien ochrony IP                                                   54
Obudowa                                                                   aluminiowa
Srednica wałka                                                         11mm
Praca ciagła                                                              S1
Klasa izolacji                                                             F
Rok produkcji                                                           2011
Masa własna                                                             5kg

 

SILNIK KOŁNIERZOWY, KOŁNIERZ ALUMINIOWY B14

 

PRODUCENT GWARANTUJE PRAWIDŁOWĄ PRACĘ WYROBU W CIĄGU 12 MIESIĘCY EKSPLOATACJI, JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ 18 MIESIĘCY OD DATY SPRZEDAŻY.

 

Cena: 184.5 zł
SILNIK TRÓJFAZOWY SKF71-4C-B5zobacz więcej

SILNIK TRÓJFAZOWY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
DO ZASTOSOWANIA W UKŁADACH NAPĘDOWYCH

 

 

 

Moc                                                                          0,55 kW
Prędkosć obrotowa                                                1420 obr/min
Napięcie znamionowe/czestotliwosć zasilania    230/400V 50Hz
Moment znamionowy                                             3,7 Nm
Stopien ochrony IP                                                 54
Obudowa                                                                 aluminiowa
Srednica wałak                                                       14mm
Praca ciągła                                                            S1
Klasa izolacji                                                           F
Rok produkcji                                                         2011
Układ połączeń                                                       trókąt/ gwiazda
Masa własna                                                           10 kg
Kolor malowania RAL                                             5015

 

SILNIK KOŁNIERZOWY, KOŁNIERZ ALUMINIOWY B5

 

PRODUCENT GWARANTUJE PRAWIDŁOWA PRACĘ WYROBU W CIAGU 12 MIESIECY EKSPLOATACJI, JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIZ 18 MIESIECY OD DATY SPRZEDAŻY.

 

Cena: 325 zł
SILNIK TRÓJFAZOWY SKF90L-4-B5zobacz więcej

SILNIK TRÓJFAZOWY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
DO ZASTOSOWANIA W UKŁADACH NAPĘDOWYCH

 

 

 

Moc                                                                            1,5kW
Prędkosć obrotowa                                                   1410obr/min
Napięcie znamionowe/częstotliwosć zasilania       230/400V  50Hz
Moment znamionowy                                                10,2 Nm
Stopień ochrony IP                                                   54
Obudowa                                                                    alumioniowa
Srednica wałka                                                          24mm
Praca ciągła                                                               S1
Klasa izolacji                                                              F
Ropk produkcji                                                          2011
Układ połaczeń                                                          trójkąt/ gwiazda
Masa własna                                                              14kg
Kolor malowania RAL                                                5015

 

SILNIK KOŁNIERZOWY, KOLNIERZ ALUMINIOWY B5

 

PRODUCENT GWARANTUJE PRAWIDŁOWĄ PRACĘ WYROBU W CIĄGU 12 MIESIĘCY EKSPLOATACJI, JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ 18 MIESIĘCY OD DATY SPRZEDAŻY.

 

Cena: 517 zł
SILNIK TRÓJFAZOWY SKF90L-2-B14zobacz więcej

SILNIK TRÓJFAZOWY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
DO ZASTOSOWANIA W UKŁADACH NAPĘDOWYCH

 

 

 

Moc                                                                             2,2 kW
Prędkosć obrotowa                                                    2840 obr/min
Napięcie znamionowe/ częstotliwosć zasilania       230/400V 50Hz
Moment zanmionowy                                                 7.4 Nm
Stopień ochrony IP                                                    
54
Obudowa                                                                     aluminiowa
Srednica wałka                                                           24mm
Praca ciągła                                                                S1
Klasa izolacji                                                               F
Rok produkcji                                                             2011
Uklad połaczeń                                                           trójkąt/ gwiazda
Masa własna                                                               14kg
Kolor malowania RAL                                                 5015

 

SILNIK KOLNIERZOWY, KOŁNIERZ ALUMINIOWY B14

 

PRODUCENT GWARANTUJE PRAWIDŁOWA PRACĘ WYROBU W CIĄGU 12 MIESIĘCY EKSPLOATACJI, JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ 18 MIESIĘCY OD DATY SPRZEDAŻY.

 

Cena: 500 zł
SILNIK TRÓJFAZOWY SF90S-2-B3zobacz więcej

SILNIK TRÓJFAZOWY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
DO ZASTOSOWANIA W UKŁADACH NAPĘDOWYCH

 

 

 

Moc                                                                            1,5kW
Prędkosć obrotowa                                                   2840obr/min
Napięcie znamionowe/czestotliwosć zasilania       230/400V 50Hz
Moment znamionowy                                                5Nm
Stopien ochrony                                                        IP 54

Obudowa                                                                   aluminiowa
Srednica wałka                                                          24mm

Praca ciagła                                                               S1
Klasa izolacji                                                              F
Rok produkcji                                                            2011
Układ połaczeń                                                          trókąt/ gwiazda
Masa własna                                                              12kg
Kolor malowania RAL                                                5015

 

SILNIK NA ŁAPACH ALUMINIOWYCH, ZINTEGROWANYCH Z KORPUSEM

 

PRODUCENT GWARANTUJE PRAWIDŁOWĄ PRACĘ WYROBU W CIAGU 12 MIESIĘCY EKSPLOATACJI, JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIZ 18 MIESIECY OD DATY SPRZEDAŻY.

 

Cena: 450 zł
SILNIK TRÓJFAZOWY SF100L-2-B3zobacz więcej

SILNIK TRÓJFAZOWY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
DO ZASTOSOWANIA W UKŁADACH NAPĘDOWYCH

 

 

 

 

Moc                                                                           3 kW
Prędkosć obrotowa                                                  2860 obr/min
Napięcie znamionowe/częstotliwosć zasilania      230/400V 50Hz
Moment znamionowy                                               10Nm
Stopień ochrony IP                                                   54
Obudowa                                                                   aluminiowa
Srednica wałka                                                         28mm
Praca ciągła                                                              S1
Klasa izolacji                                                             F
Rok produkcji                                                           2011
Układ połączeń                                                         trójkąt/ gwiazda
Masa własna                                                             20kg
Kolor malowania RAL                                               5015

SILNIK NA ŁAPACH ALUMINIOWYCH, ZINTEGROWANYCH Z KORPUSEM

 

PRODUCENT GWARANTUJE PRAWIDŁOWĄ PRACĘ WYROBU W CIĄGU 12 MIESIĘCY EKSPLOATACJI, JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ 18 MIESIĘCY OD DATY SPRZEDAŻY.

 

Cena: 667 zł
SILNIK TRÓJFAZOWY SF100L-4A-B3zobacz więcej

SILNIK TRÓJFAZOWY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
DO ZASTOSOWANIA W UKŁADACH NAPĘDOWYCH

 

 

 

 

Moc                                                                             2,2kW
Prędkosć obrotowa                                                    1420 obr/min
Napięcie znamionowe/ częstotliwosć zasilania       230/400V 50Hz
Moment znamionowy                                                14,8Nm
Stopień ochrony IP                                                    54
Obudowa                                                                    aluminiowa
Srednica wałka                                                           24mm
Praca ciągła                                                                S1
Klasa izolacji                                                               F
Rok produkcji                                                             2011
Układ połączeń                                                           trójkąt/gwiazda
Masa własna                                                               19kg
Kolor malowania RAL                                                 5015

SILNIK NA ŁAPACH ALUMINIOWYCH, ZINTEGROWANYCH Z KORPUSEM.

 

PRODUCENT GWARANTUJE PRAWIDŁOWĄ PRACĘ WYROBU W CIAGU 12 MIESIĘCY EKSPLOATACJI, JEDNKA NIE DŁUŻEJ NIŻ 18 MIESIECY OD DATY SPRZEDAŻY.

 

Cena: 642 zł
SILNIK TRÓJFAZOWY SF100L-4B-B3zobacz więcej

SILNIK TRÓJFAZOWY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
DO ZASTOSOWANIA W UKŁADACH NAPĘDOWYCH

 

 

 

 

Moc                                                                           3kW
Prędkosć obrotowa                                                  1420 obr/min
Napięcie znamionowe/ częstotliwosć zasilania     230/400V 50Hz
Moment znamionowy                                               20,2Nm
Stopien ochrony IP                                                   54
Obudowa                                                                  aluminiowa
Srednica wałak                                                         28 mm
Praca ciągła                                                              S1
Klasa izolacji                                                             F
Rok produkcji                                                           2011
Układ połaczeń                                                         trójkat/ gwiazda
Msa własna                                                               21kg
Kolor malowania RAL                                               5015

SILNIK NA ŁAPACH ALUMINIOWYCH, ZINTEGROWANYCH Z KORPUSEM.

 

PRODUCENT GWARANTUJE PRAWIDŁOWĄ PRACĘ WYROBU W CIĄGU 12 MIESIĘCY  EKSPLOATACJI, JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIZ 18 MIESIĘCY OD DATY SPRZEDAŻY.

Cena: 726 zł
SILNIK TRÓJFAZOWY SF90L-4-B3zobacz więcej

SILNIK TRÓJFAZOWY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
DO ZASTOSOWANIA W UKŁADACH NAPĘDOWYCH

 

 

 

Moc                                                                         1,5kW
Prędkosc o brotowa                                               1410obr/ min
Napięcie znamionowe/ częstotliwosć zasilania   230/400V 50Hz
Moment znamionowy                                             10,2Nm
Stopień ochrony IP                                                 54
Obudowa                                                                 aluminiowa
Srednica wałka                                                       24mm
Praca ciągła                                                            S1
Klasa izolacji                                                           F
Rok produkcji                                                         2011
Układ połaczeń                                                       trójkat/ gwiazda
Masa własna                                                           14kg
Kolor malowania RAL                                             5015

SILNIK NA ŁAPACH ALUMINIOWYCH, ZINTEGROWANYCH Z KORPUSEM.

 

PRODUCENT GWARANYUJE PRAWIDŁOWĄ PRACĘ WYROBU W CIĄGU 12 MIESIĘCY EKSPLOATACJI, JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ 18 MIESIĘCY OD DATY SPRZEDAŻY.

 

Cena: 510 zł
SILNIK TRÓJFAZOWY SKF112M-2-B5zobacz więcej

 

SILNIK TRÓJFAZOWY OGÓLNEGO PZREZNACZENIA
DO ZASTOSOWANIA W UKŁADACH NAPĘDOWYCH

 

 

Moc                                                                           4kW
Predkosć obrotowa                                                  2880obr/min
Napięcie znamionowe/ częstotliwosć zasilania     230/400V 50Hz
Moment znamionowy                                              13,4Nm

Stopien ochrony IP                                                  54
Obudowa                                                                  aluminiowa
Srednica wałka                                                         28mm
Praca ciągła                                                              S1
Klasa izolacji                                                             F
Rok produkcji                                                           2011
Układ połączeń                                                         trójkąt/ gwiazda
Masa własn                                                               27kg
Kolor malowania RAL                                               5015

SILNIK Z KOŁNIERZEM, KOŁNIERZ ALUMINIOWY B5.

 

PRODUCENT GWARANTUJE PRAWIDŁOWĄ PRACE WYROBU W CIĄGU 12 MIESIĘCY EKSPLOATACJI, JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ 18 MIESIĘCY DATY SPRZEDAŻY.

Cena: 903 zł
SILNIK TRÓJFAZOWY SF112M-2-B3zobacz więcej

SILNIK OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
DO ZASTOSOWANIA W UKŁADACH NAPĘDOWYCH

 

 

 

Moc                                                                           4 kW
Predkosć obrotowa                                                  2880obr/min
Napięcie znamionowe/ częstotliwosć zasilania     230/400V
Moment znamionowy                                              13,4Nm
Stopień ochrony IP                                                  54
Obudowa                                                                  aluminiowa
Srednica wałka                                                         28mm
Praca ciągła                                                              S1
Klasa izolacji                                                             F
Rok produkcji                                                           2011
Układ połaczeń                                                         trójkąt/ gwiazda
Masa własna                                                             27kg
Kolor malowania RAL                                               5015

SILNIK NA ŁAPACH ALUMINIOWYCH, ZINTEGROWANYCH Z KORPUSEM.

 

PRODUCENT GWARANTUJE PRAWIDŁOWĄ PRACĘ WYROBU W CIĄGU 12 MIESIĘCY EKSPLOATACJI, JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ 18 MIESIĘCY OD DATY SPRZEDAŻY.

 

Cena: 893 zł
SILNIK TRÓJFAZOWY SF112M-4-B3zobacz więcej

SILNIK TRÓJFAZOWY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
DO ZASTOSOWANIA W UKŁADACH NAPĘDOWYCH

 

 

 

Moc                                                                          4kW
Prędkosc obrotowa                                                 1430obr/min
Napięcie znamionowe/częstotliwosć zasilania     230/400V 50 Hz
Moment znamionowy                                              26,7Nm
Stopien ochrony IP                                                  54
Obudowa                                                                  aluminiowa
Srednica wałka                                                        28mm
Praca ciągła                                                             S1
Klasa izolacji                                                            F
Rok produkcji                                                          2011
Układ połaczeń                                                        trójkąt/ gwiazda
Masa wlasna                                                            29kg
Kolor malowania RAL                                              5015

SILNIK NA ŁAPACH, ZINTEGROWANYCH Z KORPUSEM.

PRODUCENT GWARANTUJE PRAWIDŁOWĄ PRACĘ WYROBU W CIĄGU 12 MIESIĘCY EKSPLOATACJI, JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ 18 MIESIĘCY OD DATY SPRZEDAŻY.

 

Cena: 950 zł
SILNIK TRÓJFAZOWY SKF112M-4-B5zobacz więcej

SILNIK TRÓJFAZOWYOGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
DO ZASTOSOWANIA W UKŁADACH NAPĘDOWYCH

 

 

 

Moc                                                                           4kW
Prędkosć obrotowa                                                  1400 obr/min
Napięcie znamionowe/ czestotliwosć zasilania     230/400V 50Hz
Moment znamionowy                                               26,7 Nm
Stopien ochrony IP                                                  54
Obudowa                                                                   aluminiowa
Srednica wałka                                                         28 mm
Praca ciągła                                                              S1
Klasa izolacji                                                             F
Rok produkcji                                                           2011
Układ połaczeń                                                         trójkąt/ gwiazda
Masa własna                                                             29kg
Kolor malowania RAL                                               5015

SILNIK KOŁNIERZOWY, KOŁNIERZ ALUMINIOWY B5

 

PRODUCENT GWARANTUJE PRAWIDŁOWĄ PRECĘ WYROBU W CIAGU 12 MIESIĘCY EKSPLOATACJI, JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ 18 MIESIĘCYOD DATY SPRZEDAŻY.

 

Cena: 961 zł
Promocje
Silniki Elektryczne
Kontakt
Regulamin Zakupów
Ciętka materiałowa
Wyjdź ze sklepu
PPHU "FUMO-Ostrzeszów" Sp.z o.o.

Ul. Przemysłowa 25,
63-500 Ostrzeszów,
woj. wielkopolskie

e-mail: info@fumo.com.pl

Tel.:
+48 62 731 29 31
+48 62 731 29 38